Empty heading


הצהרת נגישות – “גל שמש – קוסמטיקה מתקדמת”

כללי
אנו שואפים לספק חווית שימוש מרבית באתר לכלל הציבור לרבות ציבור בעלי המוגבלויות, השקענו מאמצים במטרה לאפשר, להקל ולייעל את השימוש באתר בדגש על צרכי ציבור זה. מאמצי התאמות הנגישות באתר שלנו בוצעו בהתחשב בתקנה 35 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשע”ג ,2013 לתקן הישראלי ת”י 5568 המבוסס על הנחיות 2.0 WCAG ובכפוף לשינויים והתאמות שבוצעו במסמך התקן הישראלי. התאמת הנגישות נבדקה בדפדפנים המובילים בגרסאות האחרונות.
באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה.


הנגשה והאפשרויות בתפריט ההנגשה:

 • הצגת תפריט ההנגשה במגוון שפות לבחירת המשתמש באתר.
 • התאמת האתר לשימוש באמצעות מגוון פרופילים של נגישות: ליקוי מוטורי, עיוורון, עיוורון צבעים, דיסלקציה, לקוי ראייה, קוגנטיבי ולמידה, התקף ואפליפסיה, ADHD.
 • הגדלת תפריט ההנגשה.
 • הקראת העמוד בקריאה רגילה / קריאה מהירה / קריאה איטית.
 • היפוך צבעי תצוגת המסך.
 • הצגת הצבעים באתר בניגודיות כהה.
 • הצגת הצבעים באתר בניגודיות בהירה.
 • הצגת הצבעים באתר בניגודיות חכמה.
 • הבלטת הקישורים באתר.
 • הגדלת גופן הטקסט באתר.
 • ריווח הטקסט באתר לריווח קל / ריווח בינוני / ריווח כבד.
 • ביטול ועצירת תצוגת הנפשות ואנימציות באתר.
 • הסתרת התמונות המוצגות באתר.
 • החלפת הגופנים באתר לגופן קריא ומוכר.
 • תמיכה בדיסלקסיה.
 • הפיכת סמן העכבר לגדול.
 • קריאת הטקסט באתר באמצעות מסכת קריאה.
 • קריאת הטקסט באתר באמצעות מדריך קריאה.
 • הצגת תיאור במעבר עם העכבר על תמונות המוצגות באתר.
 • הצגת מבנה הדף: טקסט, קישורים וסעיפים.
 • ריווח השורות באתר.
 • יישור הטקסט באתר לימין, לשמאל, למרכז.
 • יישור הטקסט באתר ברוחב מלא.
 • הצגת האתר ברוויה נמוכה.
 • הצגת האתר ברוויה גבוהה.
 • הצגת האתר ללא רוויה.
 • איפוס ההגדרות / ביטול נגישות.
 • העברה / הסתרה של תפריט הנגישות.

הבהרה
חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים עבורם.

אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה לרבות אנשים עם מוגבלויות.


פרטי אחראי נגישות
שם: גל שמש
אימייל: Galshemesh383@gmail.com
טלפון: .052-613-4355


נתקלתם בבעיה? ספרו לנו!
אנו משתדלים לשמור ולתחזק את האתר ברמה הטובה ביותר. במידה ומצאתם ו/או נתקלתם בקשיים בגלישה באתר, אל תהססו לדווח בפנייה אל אחראי הנגישות, באמצעות הפרטים המוצגים לעיל. אנו נטפל בבעיה ונחזור אליכם בהקדם עם פרטים על טיפולה.


כל הזכויות במסמך זה שמורות ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו.
עדכון אחרון: יוני 2023